Privacy Policy & Disclaimer

Graag geven we u meer informatie over het gebruik van onze formulieren, website, webshop en uw gegevens.

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

– de Website: de website te vinden op bgdemooij.nl;
– de Webshop: de afgeschermde bestelwebsite voor Klanten;
– de Eigenaar: de eigenaar van de Website, ofwel B&G de Mooij;
– gebruik(en): alle denkbare handelingen;
– u: de gebruiker (Bezoeker) van de Website en/of Klant van de Webshop;
– de Content: alle in de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Eigenaar behoudt zich alle rechten voor.

Privacy Policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de Website bezoekt.

1. Beheer
De Website staat onder beheer van Eigenaar. De contactgegevens zijn hier te vinden.

2. Gegevens van Bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de Website worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Eigenaar zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Eigenaar kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Eigenaar denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle Website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a De Website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan de Website de Bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Eigenaar. De contactgegevens staan vermeld op de Website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
De Website is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de Bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de Website is daarvoor afdoende.

De privacy policy voor klanten van de Webshop

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst in de Webshop van Eigenaar.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Eigenaar kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan de Eigenaar denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle Webshop voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan de Website of Webshop zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Eigenaar verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Eigenaar kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Eigenaar voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.